Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΕΣΟΥ ΥΨΩΜΑ ΦΟΥΡΚΑ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Κεντρική Μακεδονία
Εγκατεστημένη ισχύς MW
36
Αριθμός Α/Γ
18
Τύπος Α/Γ
Gamesa G114
Έναρξη λειτουργίας
06/2018