Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ ΚΥΜΗ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Εύβοια
Εγκατεστημένη ισχύς MW
18,9
Αριθμός Α/Γ
6
Τύπος Α/Γ
Έναρξη λειτουργίας
2020

Μη τεχνική περιγραφή