Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


Ο Καφηρέας, ένα έργο case study στην ιστορία του αιολικού δυναμικού της χώρας μας, αποτελεί στην πραγματικότητα όχι ένα αιολικό πάρκο, αλλά ένα αιολικό σύμπλεγμα, το οποίο αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου στο Δήμο Καρύστου στην Εύβοια, αποτελούμενο από 17 επιμέρους αιολικά πάρκα και 101 ανεμογεννήτριες.

Από τη λειτουργία του αιολικού συμπλέγματος του Καφηρέα, αναμένεται να παράγεται ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες 226.000 νοικοκυριών και να αποτρέψει την έκλυση 1.017.600 tn CO2 στην ατμόσφαιρα.

Το έργο συνδέεται με το Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μέσω υποβρύχιας ενεργειακής ζεύξης μήκους περίπου 69,1 χλμ. που εκκινεί από την Εύβοια και καταλήγει στο ΚΥΤ Λαυρίου, ενώ για τις ανάγκες του έργου έχουν εγκατασταθεί 3 Υποσταθμοί Ανύψωσης Τάσης στην πλευρά της Εύβοιας στις θέσεις «Ομαλιές», «Ευαγγελισμός» και «Σταυρός».

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΦΗΡΕΑΣ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε δοκιμαστική λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Εύβοια
Εγκατεστημένη ισχύς MW
330
Αριθμός Α/Γ
Τύπος Α/Γ
Έναρξη λειτουργίας