Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΟΣΚΙΝΑ ΛΑΚΚΑ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Εύβοια
Εγκατεστημένη ισχύς MW
7.65
Αριθμός Α/Γ
2
Τύπος Α/Γ
Έναρξη λειτουργίας
6/2021

Μη τεχνική περιγραφή