Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΡΕΚΕΖΑ ΜΟΥΓΓΟΥΛΙΟΣ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Βοιωτία
Εγκατεστημένη ισχύς MW
30
Αριθμός Α/Γ
12
Τύπος Α/Γ
6 VESTAS V90 2MW & 6 VESTAS V90 3MW
Έναρξη λειτουργίας
12/ 2011