Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ ΚΑΣΤΡΟ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Βοιωτία
Εγκατεστημένη ισχύς MW
17,2
Αριθμός Α/Γ
9
Τύπος Α/Γ
Έναρξη λειτουργίας
02/2017