Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΥΡΓΑΡΙ ΝΤΑΡΔΙΖΑ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Εύβοια
Εγκατεστημένη ισχύς MW
6,3
Αριθμός Α/Γ
3
Τύπος Α/Γ
Ε70 Ε4 2,3ΜW
Έναρξη λειτουργίας
2020

Μη τεχνική περιγραφή