Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΛΑΓΙΑ ΨΗΛΩΜΑ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Βοιωτία
Εγκατεστημένη ισχύς MW
14,9
Αριθμός Α/Γ
5
Τύπος Α/Γ
Έναρξη λειτουργίας
10/2017