Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ III

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Βοιωτία
Εγκατεστημένη ισχύς MW
6
Αριθμός Α/Γ
3
Τύπος Α/Γ
VESTAS V100 2,2MW
Έναρξη λειτουργίας
03/2018

Μη τεχνική περιγραφή

Περιβαλλοντικό και κοινωνικό σχέδιο δράσης