Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Βοιωτία
Εγκατεστημένη ισχύς MW
30
Αριθμός Α/Γ
12
Τύπος Α/Γ
NORDEX N90 2,5MW
Έναρξη λειτουργίας
04/2012

Μη τεχνική περιγραφή

Περιβαλλοντικό και κοινωνικό σχέδιο δράσης