Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΕΡΒΟΥΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΗ ΡΑΧΗ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Εύβοια
Εγκατεστημένη ισχύς MW
8,4
Αριθμός Α/Γ
4
Τύπος Α/Γ
GAMESA G114 2,1 MW
Έναρξη λειτουργίας
05/2019