Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΒΙΓΛΑ ΚΑΤΤΑΒΙΑ ΡΟΔΟΥ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Ρόδος
Εγκατεστημένη ισχύς MW
17,85
Αριθμός Α/Γ
9
Τύπος Α/Γ
ENERCON E70 2,3MW
Έναρξη λειτουργίας
02/2014