Αιολική Ενέργεια

ΣΥΡΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΙΛΙΚΟΚΑ

Κατηγορία
Αιολική Ενέργεια
Κατάσταση
Σε λειτουργία
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Εύβοια
Εγκατεστημένη ισχύς MW
10,2
Αριθμός Α/Γ
17
Τύπος Α/Γ
VESTAS 600KW
Έναρξη λειτουργίας
01/08/2000